Pohony pre aizáciu sekcionálnych brán

Pohony sekcionálnych brán značiek Aperto, Nice, Key, Came, Proteco

  • stropný pohon pre sekcionálne brány s pomalým rozjazdom i dojazdom
  • možnosť núdzového odblokovania pri výpadku elektrickej energie
  • pri zatváraní brány - pri jej konci pohon spomaľuje
  • systém detekcie prekážok a aické nastavovanie pracovných časov pohonu
Pohony pre aizáciu sekcionálnych brán

Montáž pohonov pre aizáciu sekcionálnych brán robíme prednostne v mestách Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, ...

Milan Havran

IČO: 34280901
DIČ: 1028430579

Podhorie 119
969 82 Podhorie

Telefón: +421 45 9662 134

Mobil: +421 905 966 432
+421 914 292 055

E-mail: havros@havros.sk

Milan Havran © 2024